Skip to content

Hard-to-Fill Skills Pilot

Hard-to-Fill Skills Pilot – Chương trình định cư mới ở SK.

Hard-to-Fill Skills Pilot là một chương trình mới ở Saskatchewan. Đây phải nói là chương trình dễ không thể tưởng tượng được. Mình nghĩ đây cũng là một chương trình hốt người định cư vào tỉnh bang Saskatchewan. Vậy cụ thể chương trình này như thế nào các bạn đọc…