Skip to content

chương trình định cư

Chương trình 90k hồ sơ – Các thông tin các bạn cần biết

Nếu có thông tin mới mình sẽ bổ sung ở bài post này, các bạn theo dõi. Xem nhanh: Chương trình 90k hồ sơ là sao? Đối tượng nào được nộp? Thời hạn của chương trình đến khi nào? Cần chuẩn bị gì nếu đủ điều kiện nộp? Chương trình…

PR PATHWAYS – Tóm tắt các con đường mới của IRCC

Bài viết của anh Eric Lam – https://www.ericlaminc.ca. Nếu re-up hoặc chia sẽ xin để nguồn: https://www.facebook.com/groups/HoiNguoiVietCanada/permalink/3418730224894393/ Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) ngày 14 tháng 4 năm 2021 đã làm bất ngờ rất nhiều người với 6 PR pathways – các đường xin PR,…