Skip to content

các câu hỏi hay gặp

Q&A – Những câu hỏi thường gặp khi ở Canada (Update thường xuyên)

Lời nói đầu: Q&A là những câu hỏi mình tổng hợp từ các bạn hay hỏi về cuộc sống ở Canada nói chung và, ở Calgary nói riêng. Các câu hỏi mình đều bỏ vào list bên dưới nhưng có nhiều câu mình chưa có thời gian để viết nên…