Skip to content

Amanda

AMANDA NGUYỄN, người Việt trẻ tuổi được đề cử Nobel Hòa bình !

AMANDA NGUYỄN, người Việt trẻ tuổi được đề cử Nobel Hòa bình! * “Không ngày nào con không cảm ơn Chúa đã ban phước cho con”; Quê ngoại miền Tây (Bạc Liêu) luôn trong trái tim Amanda Nguyễn. Vào năm cuối thời sinh viên, Amanda Nguyễn gặp phải một biến…