Skip to content

Ngày Tưởng Nhớ – Remembrance Day

Last updated on Tháng Mười Hai 17, 2023

Hôm này Thứ 6 ngày 11 tháng 11 là Ngày Tưởng Nhớ.

Ngày tưởng nhớ là một ngày lễ theo luật định của liên bang ở Canada. Đây cũng là một ngày lễ theo luật định ở ba vùng lãnh thổ (Yukon, Lãnh thổ Tây Bắc và Nunavut) và ở sáu tỉnh (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, New Brunswick, Prince Edward Island, và Newfoundland và Labrador).

🌺 Những thông tin về Ngày Tưởng Nhớ:

– Ngày này là ngày để kỷ niệm của các lực lượng vũ trang.

– Nó còn được gọi là Ngày Đình Chiến: đánh dấu ngày / giờ quân đội ngừng chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918 (giờ thứ mười một của ngày thứ mười một của tháng thứ mười một)

– Tưởng nhớ đến khoảng 100.000 binh sĩ Canada đã chết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.

– Người dân Canada sẽ dành vài phút mặc niệm để tôn vinh và tưởng nhớ những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ và tiếp tục phục vụ Canada trong thời kỳ chiến tranh, xung đột và hòa bình.

– Tất cả các tòa nhà chính phủ treo cờ Canada vào ngày này để tưởng nhớ những người đã chiến đấu cho Canada với 2 phút im lặng lúc 11 giờ sáng.

– Nhiều người cài huy hiệu hình hoa anh túc để thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ quân đội Canada.

– Hoa anh túc là biểu tượng của Ngày Tưởng Nhớ. Những phù hiệu hình hoa anh túc được bán bởi Quân đoàn Hoàng gia Canada để cung cấp hỗ trợ cho các Cựu chiến binh.

– Ở Hoa Kỳ, ngày này được gọi là Ngày Cựu chiến binh và cũng được coi là ngày 11 tháng 11

Mặc dù họ không phải cùng dân tộc, cùng tiếng nói với chúng ta nhưng họ cũng đã ngã xuống cho sự hoà bình của đất nước chúng ta đang sinh sống, làm việc và học tập. Họ xứng đáng được nhận sự tôn vinh của chúng ta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Today Friday, November 11th is Remembrance Day.

Remembrance Day is a federal statutory holiday in Canada. It is also a statutory holiday in three territories (Yukon, Northwest Territories, and Nunavut) and in six provinces (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, New Brunswick, Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador).

🌺 Remembrance Day Facts:

– On this day members of the armed forces are commemorated

– Also known as Armistice Day: marking the date/time armies stopped fighting World War I on Nov 11th at 11 am in 1918 (the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month)

– Roughly 100,000 Canadian soldiers died in the First and Second World Wars

– Canadians pause in a moment of silence to honor and remember the men and women who have served and continue to serve Canada during times of war, conflict, and peace.

– All government buildings fly the Canadian flag this day to remember those who fought for Canada with a 2-minute silence at 11 am

– Many people wear poppies to show respect and support for Canadian troops

– The poppy is the symbol of Remembrance Day. Replica poppies are sold by the Royal Canadian Legion to provide assistance to Veterans.

– In the U.S. the day is called Veteran’s Day and is also observed on November 11th

Nguồn:

Cheers !!

Xem thêm các bài viết về: 🇨🇦 Cuộc sống ở Canada

Published in🇨🇦 Cuộc sống ở Canada

Comments are closed.