Skip to content

Mở lại Express Entry – T7/2022

Last updated on Tháng Chín 26, 2023

Bộ trưởng nhập cư của Canada Sean Fraser vừa thông báo sẽ mở lại Express Entry (EE) cho các ứng viên FSWP và CEC tiếp tục vào “đầu tháng 7”.

Tóm tắt các thay đổi của việc mở lại Express Entry

  • Mở lại chương trình EE bao gồm cả 3 nhánh Federal Skilled Worker Program (FSWP), Canada Experience Class (CEC), và Federal Skilled Trades Program (FSTP) vào đầu 07/2022.
  • Hàng triệu các hồ sơ đã nộp cho EE sẽ được xét trong thời hạn tiêu chuẩn được đưa ra là 6 tháng (hiện tại thời gian xử lý hồ sơ là từ 7 – 20 tháng lận).
  • Với những bạn có Post Grad Work Permit (PGWP) sẽ hết hạn từ trong khoảng tháng 01 – 12/2022 sẽ có thể được gia hạn lên tới 18 tháng bắt đầu từ mùa hè này.
  • Tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin PR sẽ không còn bị yêu cầu phải có mặt tại Canada trong suốt thời gian xét hồ sơ nữa.
  • Những ai nộp xin Work Permit (WP) trong thời gian chờ hồ sơ PR được giải quyết sẽ có thể được cấp cho WP thời hạn tới cuối năm 2024.
  • Người thân trực tiếp (immediate family members) có khai trong hồ sơ của người đang nộp xin PR mà đang ở ngoài Canada sẽ có thể đủ điều kiện nhận Open Work Permit để đoàn tụ với nhau.

Chi tiết các thay đổi

Mở lại Express Entry

Như chúng ta cũng biết là do khoảng thời gian dịch bùng phát, các lệnh hạn chế đi lại được áp đặt. Đó là một phần làm cản trở các ứng viên nộp hồ sơ PR theo chương trình EE. Đã có 1 khoảng thời gian CIC tạm dừng quay điểm (draw) cho cả 3 nhánh CEC, FSW, FST.

Nay, tuy rằng dịch vẫn còn nhưng mức độ không quá dữ dội như cách đây 1 năm, cho nên IRCC đã quyết định mở lại EE vào đầu tháng 7 năm 2022 này với cam kết rằng các hồ sơ mới sẽ được giải quyết chỉ trong vòng 6 tháng.

Gia hạn thêm các PGWP

Bộ trưởng Fraser cho biết rằng sẽ ban hành một chính sách tạm thời cho các du học sinh tốt nghiệp mà có PGWP sẽ hết hạn trong khoảng từ tháng 01 – 12/2022, sẽ có thể được gia hạn thêm thời gian của PGWP của họ lên tới 18 tháng.

Ví dụ PGWP của bạn có thời hạn 1 năm từ 04/2021 tới 04/2022 thì bạn nằm trong điều kiện của chính sách nói trên, bạn có thể nộp xin gia hạn thêm.

Chi tiết cách nộp và điều kiện sẽ bổ sung sau…

Thêm một số các quyền lợi của người đang nộp xin PR.

Đối với những người nộp đơn xin PR qua chương trình TR2PR vào năm ngoái – chương trình giới hạn trong năm 2021, bị tạm hoãn xét các đơn đăng ký từ tháng 11 năm 2021, giờ thì việc xử lý các hồ sơ sẽ được tiếp tục.

Để hỗ trợ cho họ, CIC ban hành thêm 1 số các chính sách có hiệu lực vào hè năm 2022.

  • Tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin PR sẽ không còn bị yêu cầu có mặt tại Canada trong thời gian xét hồ sơ nữa.
  • Những ai mà nộp xin Work Permit (WP) trong thời gian chờ hồ sơ PR được giải quyết sẽ có thể được cấp cho WP thời hạn tới cuối năm 2024.
  • Người thân trực tiếp (immediate family members) có khai trong hồ sơ của người đang nộp xin PR mà đang ở ngoài Canada sẽ được nhận Open Work Permit để đoàn tụ với nhau.

Nguồn:

Published inThông tin về định cư🇨🇦 Cuộc sống ở Canada

Comments are closed.