Skip to content

Thư miễn trừ nhập cảnh, cách viết email dành cho visitor visa

Last updated on Tháng Chín 26, 2023

Dưới đây là nội dung email bao gồm các thông tin cần thiết mà các bạn cần cung cấp cho phía chánh phủ Canada để xin thư miễn trừ khi nhập cảnh. Thời gian xét và trả lời của chánh phủ thường là 5 ngày làm việc. Nếu bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư miễn trừ trong email phản hồi. Nếu bạn không được chấp thuận, tuyệt đối đừng mua vé máy bay và cố đi nhé.

Đến/To: ircc.covid-travelexemptions-exemptionsdevoyage-covid.ircc@cic.gc.ca

Tiêu đề/subject: Authorization for Exemption from Canadian Travel Restrictions for the Purpose of Family Reunification

Đoạn văn 1: Giới thiệu thông tin cá nhân của người xin (tạm trú nhân đang ở Canada)
Đoạn văn 2: Liệt kê đầy đủ thông tin của người muốn nhập cảnh (người có visitor visa
- Full name:
- Date of birth:
- Client ID number (UCI):
- Application Number:
- Passport Number:
Đoạn văn 3: Trình bày chi tiết mục đích của chuyến đi
Đoạn văn 4: Ngày dự định đến và đi
Đoạn văn 5: Kế hoạch cách ly: di chuyển đến chỗ cách ly như thế nào, ăn uống, chỗ ở ra sao, địa chỉ cụ thể rõ ràng.

Hy vọng hướng dẫn này sẽ có ích cho các bạn nhé.

Đọc thêm:

Xem thêm các bài viết về 🇨🇦 Cuộc sống ở Canada

Published inBài viếtThông tin về định cư🇨🇦 Cuộc sống ở Canada

Comments are closed.