Skip to content

Alberta chống lại dự thảo luật Clean Electricity

Mấy ngày qua nếu các bạn đọc báo tiếng Anh chắc cũng thấy rầm rộ nói về việc bà thủ hiến Alberta Danielle Smith đã viện dẫn Luật Chủ Quyền (Sovereignty Act) trong Đạo Luật Thống Nhứt Canada để bảo vệ tỉnh bang khỏi cái mà được bà cho rằng…