Skip to content

Sắp chuyển đến Calgary – Những điều bạn sẽ hỏi.

Mình xem trên các diễn đàn thấy dạo gần đây có khá nhiều các bạn sắp chuyển đến Calgary, có thể từ VN sang, có thể từ các tỉnh bang khác sang nhưng điều có một mục tiêu là tìm con đường định cư. Vậy khi chuyển đến Calgary, chúng…